صفحه نخستسراسریشهرستانیفرهنگ ، ادب و هنر تالشگفتگوگزارشمقالاتارسالی های شماارسال نظرات و مطالبپیوند ها
کد خبر : 13930918101459     |     زمان انتشار : 1393-09-18 10:14:58     |     سرویس خبری : اخبار سراسری

رضا رئيسي

مارپيچ قالیباف در چاله‌هاي سياسي

پایگاه خبری تحلیلی تالش نیوز به نقل از تیک:دكترِ خلبان با اتوريته و پرنسيب خاص خودش جلوه‌گري مي‌كند و بر همين منوال نيز همواره سعي دارد مضاف بر آراستگي ظاهري در كلام و اظهارنظرهاي خودش نيز جلوه‌هاي مردم پسندانه‌اي را به نمايش گذاشته و آراسته، ...

دكترِ خلبان با اتوريته و پرنسيب خاص خودش جلوه‌گري مي‌كند و بر همين منوال نيز همواره سعي دارد مضاف بر آراستگي ظاهري در كلام و اظهارنظرهاي خودش نيز جلوه‌هاي مردم پسندانه‌اي را به نمايش گذاشته و آراسته، هم در كلام و هم در مضمون سخن بگويد اما با همه اين تمهيدات و ملاحظات گاه رشته كلام از دست دكتر خارج شده و سخناني مي‌گويد كه نه به مذاق عامه خوش مي‌آيد و نه مي‌تواند پرستيژ وي را حفظ كرده و بازي دو سر باخت را براي شهردار خلبان بلندپرواز ايرباس رقم ‌زند، مردي كه فارغ از عقبه نظامي، خواهان جایگاه بالاتری در صحنه سياسي است اما هر بار از رسيدن به سكوي غايي و نهايي باز مانده و يكي از علت‌هاي اصلي عدم صعود بر اريكه قدرت، سخنان ناگهاني‌ای است كه گاه از زبان وي خارج شده و رشته‌ها را پنبه مي‌كند. در انتخابات سال 92 كه او خود را نزديك‌ترين مرد به سكوي رياست‌جمهوري مي‌ديد و آمارهاي اوليه نيز صدق اين انگاره را تاييد مي‌كرد، يك سخن حساب نشده در برابر يك سياستمدار خبره و حقوقدان كار دستش داد و واژه «گازانبري» به پاشنه آشیلش تبديل شد. شهردار يك‌سال و اندي بعد از آن روزها هنوز با پرستيژ و پرنسيب خاص خودش سخن مي‌گويد و هنوز سعي مي‌كند در قالب جملات مردم پسند جلوه‌گري كند اما هنوز هم گاه سخناني مي‌گويد كه نمي‌توان آن را در قالب گفتارهاي يك سياستمدار باتجربه ارزيابي كرد.

حرف‌هاي شيك اما متناقض

شهردار تهران روز گذشته در نشست مشترك روساي شوراهاي اسلامي و شهرداران كلانشهرهاي كشور در اصفهان به سخنراني پرداخت. سخناني با دو رويكرد متفاوت كه مقدمه و موخره آن با هم نمي‌خواند. دكتر محمد‌باقر قاليباف در بخش اول سخنان خود به انتقاد از وابستگي بودجه و اقتصاد كشور به نفت گفته و تاكيد کرد: كشور ما اراده و برنامه خودش را به سرنوشت نفت گره زده و همه برنامه‌ها با اين رويكرد بسته شده است. وي ادامه داد: مديران كشور با پيش گرفتن رويكرد اقتصاد مقاومتي بايد براي رسيدن به يك اقتصاد بدون نفت تلاش كنند. شهردار تهران با اشاره به توانايي‌هاي دروني تاكيد دارد كه ما مي‌توانيم بدون اتكا به درآمدهاي نفتي و با توجه به مولفه‌هاي اقتصاد درون زا كشور را اداره كنيم، وي همچنين افزود كه چنين رويكردي در دستور كار دولت و مسئولين نظام قرار گرفته است. تا اينجاي سخنان قاليباف اشاره به يك معضل ساختاري دراقتصاد تك محصولي ماست و همه كارشناسان در ضرورت تغيير رويكرد در اين زمينه اتفاق نظر دارند اما وقتي قاليباف به حوزه مديريت شهري و موضوع حمل و نقل عمومي و نيازهاي آن به اخذ بودجه و كمك‌هاي مالي دولت ورود مي‌كند، گويي فراموش مي‌كند كه خود چند دقيقه قبل از سخت بودن فضا براي دولت و كمبود درآمدها سخن گفته و به انتقاد از عدم اختصاص بودجه كافي به شهرداري مي‌گويد. جالب آنجاست كه شهردار تهران در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد کرد: تصدي‌گري و تولي‌گري دولت بايد به حداقل برسد تا اقتصاد مقاومتي و ظرفيت‌هاي درون‌زاي نظام محقق شوند. نتيجه صريح اين سخنان آن است كه از فربهي دولت كاسته شده و اتكا به درآمدهاي نفتي پايين آمده و نگاه درون‌زاي اقتصادي جايگزين شرايط فعلي شود، با اين وصف سوال اينجاست كه چرا شهردار پس از اين مقدمات مفصل و مشروح از عدم اختصاص بودجه كافي به شهرداري گلايه و تاكيد کرد: ما حدود 4 سال است كه حتي از حداقل يارانه‌هاي حمل و نقل نيز محروم هستيم و تبعات اين موضوع روزي گريبان جامعه را خواهد گرفت. در این بین شهردار تهران بايد تكليف خود را روشن كند كه به دنبال استقلال شهرداري از دولت بوده و خواستار واگذاري امورشهري به مديريت شهري است يا چشم به بودجه دولتي دوخته و به دنبال اخذ بودجه از دولت است. بدون شك اين سخنان شهردار در تناقض با يكديگر است و بايد پرسيد اگر چه ويترين سخنان قاليباف با سر فصل‌هايي چون فاصله‌گيري از بودجه نفتي و اقتصاد تك محصولي، كوچك‌سازي دولت، نگاه به مولفه‌هاي درون‌زا و واگذاري امور شهري به مديريت شهري زيبا و درست است اما خود با درخواست بودجه و كنايه زني سياسي به دولت اين عقبه گفتاري را نقض كرده و از هم مي‌گسلاند. پارادوكس در گلايه از رفتار سياسي محمد باقر قاليباف همچنین در بخشي از سخنان روز گذشته خود گفت: رفتارهاي سياسي مانع تصميم‌گيري‌هاي درست به نفع مردم مي‌شود. در واقع شهردار از سياسي كاري گلايه كرده و منتقد اين رويكردها مي‌شود اما خود در واقع به شكل واضحي سياسي كاري پيشه كرده و سخنان وي دچار تناقض است. گلايه او از سياسي كاري معطوف به دولت و رويكردهاي آن در مقوله مديريت شهري است. شهردار تهران از يكسو گلايه دارد كه دولت سعي در برداشتن حداقل درآمد شهرداري‌ها و متمركز كردن آن در دولت دارد. وي در ادامه نيز رويكردهاي بودجه‌اي سال آينده درباره مديريت‌هاي محلي و شوراها را نيازمند اصلاح دانست. قالیباف با اشاره به سكونت 70درصد از جمعيت ايران در شهرها، تاكيد کرد: بايد تمام كارهاي خدماتي به مديريت شهري واگذار شده و با يك منطق درآمد و هزينه در شهرها پيش برده شوند كه دولت توان چنين پشتيباني‌ای را ندارد. اين سخنان قاليباف دو وجه دارد: اول گلايه از دولت و رويكردهاي آن در مقوله مديريت شهري و دوم انتقاد از عدم اختصاص بودجه وافي و كافي و نيز استقلال مديريت شهري از دولت اما نكته جالب توجه آن است كه وي همزمان با وجود اين اشارات واضح از عدم اختصاص بودجه كافي طي چهار سال گذشته به حمل و نقل شهري گلايه مي‌كند. نكته‌اي كه فارغ از صحت و سقم آن به هيچ روي با سخنان قبلي نمي‌خواند، چرا كه بديهي است وقتي دولت قرار باشد بودجه به سازمان و نهادي اختصاص دهد طبيعي است كه خواستار دخالت بيشتر در آن نيز باشد و از طرف ديگر اگر شهرداري مي‌تواند و مي‌خواهد استقلال بيشتري داشته و مديريت امورشهري بطور اكمل و اتم به آن واگذار شود، نبايد چشم انتظار بودجه دولتي باشد آن هم در شرايطي كه آقای قاليباف خود بدان اشاره داشته و تاكيد کرده سال آينده سال سختي براي دولت است (به‌واسطه كاهش درآمدهاي نفتي) اگر شهرداري به دنبال استقلال بيشتر مديريت شهري است، نگاه شهرداري از هم‌اكنون بايد به‌سازو كارهاي دروني و درآمدزايي و تدبير و تدوين‌سازوكارها در اين زمينه‌ها باشد چرا كه يك‌شبه و با دستور آني نمي‌توان همه‌چيز را به شهرداري‌ها واگذار كرد در صورتي كه ظرفيت‌سازي براي آن رخ نداده باشد. در مجموع كليات گفتار قاليباف مطلوب است اگر طعم سياسي كاري و كنايات معطوف به آن را كنار گذاشته و شهردار خود به نكاتي كه اشاره مي‌كند معتقد و معتكف باشد.

*آرمان

گزارش تصویری این خبر

اشتراک در 100 درجه اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter ارسال ایمیل به دوستان در Gmail اضافه کردن به Google Bookmarks اضافه کردن به Google Reader ارسال ایمیل به دوستان در یاهو

نظرات خوانندگان
نظرات هیچ نظری ثبت نشده است
ارسال نظر
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن نظر : *
کد امنیتی : *

سراسری
حسن روحانی:
آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست / سر میز مذاکره نه آنها و نه ما راجع به آرمان و اصول بحث نمی‌کنیم / کشور با انزوا نمی‌تواند رشد مستمر داشته باشد/ برای مسائل مهم همه‌پرسی بگذاریم
فایننشال تایمز:
زنگ خطر به صدا درآمد، رواج بی سابقه مواد مخدر در میان زنان جوان ایرانی
خبر «انتخاب» قطعي است/ به جز جلیلی، شهردار قم را هم به عنوان رقیب لاریجانی پیشنهاد داده اند/ عناد جبهه پایداری با لاریجانی ، مربوط به امروز نیست
ماجرای تصاویر خاص روی تی‌شرت‌های ٤٠‌هزارتومانی
سعید جلیلی رقیب لاریجانی در قم می شود؟
محمدرضا عارف مطرح کرد:
احتمال ارائه لیست مشترک توسط اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل
واکنش ها به بازگشت «انتخاب» پس از 90 روز (2) ؛
ابطحی: «انتخاب» همیشه جزء لیست فیوریت (Favorite) من بوده / دولت باید طرفدار آزادی اندیشه و بیان باشد، بخصوص «انتخاب» که سایت حامی دولت بود / بهترین دوست دولت، منتقدان منصف هستند
سیدحسن خمینی:
جامعه‌ای که آمادگی ظهور ندارد، هزاران مهدی(عج) هم در آن راهگشا نیست / اولین گام خوب بودن، کینه زدایی است
احمد توکلی:
گرفتن عکس خانم رقیب در تلویزیون توسط احمدی نژاد غیراخلاقی بود / درست ترین ایراد مهندس موسوی به احمدی نژاد، قانون شکنی او بود / هنگام تنفیذ خاتمی خیلی زور زدم که گریه نکنم
استیضاح وزیر آموزش و پرورش؛ به نام معلمان به کام دیگران؟
تبلیغات

"قابل توجه همشهریان عزیز:"
آزمایشگاه دکتر عزیز افشاری از ساختمان دکتر پورسیدیان در خیابان معین به ساختمان رضوانی در خیابان بوعلی جنب همان ساختمان قبلی منتقل شده است .
"فروش مغازه ومطب"
با بهترین موقعیت
یک باب مغازه تجاری به متراژ24متر ودو واحد آپارتمان به متراز 80متر با کاربری مطب با تمامی امتیازات ، واقع در خیابان امام ره کوچه پامچال به فروش می رسد. تماس 09111833998
"فروش ملک تجاری مسکونی"
یک قطعه زمین با کاربری تجاری ومسکونی با تماهی امتیازات ،دونبش با 13متر بر در خیابان اصلی به مساحت 200متر مربع واقع در بلوار پاییزان به فروش می رسد. تماس 09111833998
"فروش ملک مسکونی"
یک قطعه زمین به مساحت 1200متر مذبع با یک واحد خانه ویلایی با تمام امتیازات واقع در بلوار پاییزان فخیابان اصلی به فروش می رسد . تماس 09117585805
"فروش ویژه یک ملک تجاری در مرکز شهر تالش"
"اکازیون "
کاربری تجاری عرصه 90متر ،اعیان 200متر در دوطبقه با کلیه امتیازات تحویل فوری ،زیر قیمت بازار قابل معاوضه با آپارتمان وملک در تهران ،کرج ،قزوین تالش – خیابان امام ره روبروی قصر فرش رنجبر شماره تماس: 03622760780- 09131622675 - 09127371509



نظر سنجی

شما به عنوان یک تالشی کدامیک از نشریات ومطبوعات تالش را می خوانید؟








کد امنیتی :
   مشاهده نتایج